2019
NON-FICTIE


UITNODIGINGSTEKST VOOR DE EXPOSITIE ECHT_DEF_2

Wij, jonge beeldmakers, worden geacht ons te verhouden tot de overvloed aan beelden die dagelijks tot ons komt. Veel van deze beelden, die ons voornamelijk via internet en social media bereiken, suggereren een hoge mate van perfectie. Het soms moeizame proces richting een eindresultaat blijft veelal buiten beeld, waardoor twijfel en mislukking niet lijken te bestaan. Door deze onontkoombare invloed van buitenaf neemt de prestatiedruk toe en groeit de onzekerheid over ons werk.

Het afgelopen jaar gingen wij, veertien tweedejaarsstudenten van vier verschillende opleidingen van HKU Media, een intensieve samenwerking aan. Vanuit de doelstelling om in een vroeg stadium van de studie een uitwisseling tussen de opleidingen tot stand te brengen, vonden we elkaar binnen het hierboven beschreven onderwerp. In de tentoonstelling echt_def_2 nemen wij de bezoeker mee in ons perspectief en onderzoeken we wat het in deze tijd betekent om zoekende te zijn naar een eigen plek binnen het professionele vakgebied en om jezelf steeds weer opnieuw uit te vinden. echt_def_2 presenteert zich dan ook nadrukkelijk als een ‘work in progress’.